Çok Değişkenli Polinomlar

Polinomlara giriş bölümünde yaptığımız tanıma göre, polinomlar aşağıdaki üç koşul sağlandığı sürece birden fazla değişkenden oluşabilirler.

  • Değişkenler sadece doğal sayı kuvvetleri ile bulunabilir (\( x^n, n \in \mathbb{N}) \) ve trigonometrik/logaritmik vb fonksiyonların içinde yer alamaz.
  • Polinomlar bir değişkenin paydada bulunduğu bir bölme işlemi içeremez.
  • Polinomlar sonlu sayıda terimden oluşur.

Buna göre aşağıdaki ifadeler tüm polinom koşullarını sağladıkları için birer çok değişkenli polinomdur.

Çok değişkenli bir polinomda bir terimin derecesi o terimdeki tüm değişkenlerin derecelerinin toplamına eşittir.

Çok değişkenli bir polinomun derecesi en yüksek dereceli teriminin derecesine eşittir.


« Önceki
Rasyonel Kök Teoremi
Ana Sayfa »
Konu Tamamlandı!


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır