İkinci Dereceden Denklemler

Bu bölümde çarpanlara ayırma ve diskriminant (delta) yöntemleriyle ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmayı ve bir denklemin kökleri ve katsayıları arasındaki ilişkileri öğreneceğiz.

İkinci Dereceden Denklemler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
İkinci Dereceden Denklem Tanımı