İkinci Dereceden Denklemler

Bu bölümde diskriminant (delta) hesaplama, tam kareye tamamlama ve değişken değiştirme gibi yöntemlerle ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerini bulmayı ve bir denklemin kökleri ve katsayıları arasındaki ilişkileri öğreneceğiz.

İkinci Dereceden Denklemler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
İkinci Dereceden Denklem Tanımı