Kümelerin Birleşimi

İki ya da daha fazla kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye bu kümelerin birleşim kümesi denir ve bu kümelerin arasına konan bir \( \cup \) sembolü ile gösterilir.

Birleşim kümesinin ortak özellik yöntemi ile tanımı aşağıdaki gibidir.

İki kümenin birleşim kümesinin liste ve Venn şeması gösterimleri aşağıdaki gibidir.

İki kümenin birleşimi
İki kümenin birleşimi

İki kümenin birleşiminin eleman sayısı, kümelerin eleman sayıları toplamından kesişimlerinin eleman sayısı çıkarılarak bulunur. Bunun sebebi, iki kümenin de kesişim kümesini ayrı ayrı içermesi, dolayısıyla kümelerin eleman sayılarını topladığımızda kesişim kümesinin iki kez sayılmasıdır.

Üç kümenin birleşim kümesinin liste ve Venn şeması gösterimleri aşağıdaki gibidir.

Üç kümenin birleşimi
Üç kümenin birleşimi

Bu üç kümenin ikili birleşim kümeleri de aşağıdaki gibi olur.

Üç kümenin birleşiminin eleman sayısı aşağıdaki formülle bulunur.

\( n \) tane kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı formülünün mantığı "Dahil Etme - Hariç Tutma Prensibi"ne dayanmaktadır. Bu prensibin detaylarını "Sayma" konusu altındaki "Dahil Etme - Hariç Tutma Prensibi" bölümünde inceleyeceğiz.

Birleşim İşlem Özellikleri

Birleşim işleminin değişme özelliği vardır.

\( A \cup B = B \cup A \)


İSPATI GÖSTER

Birleşim işleminin birleşme özelliği vardır.

\( A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \)


ÖRNEK:

\( A = \{ 1, 2, 3, 4 \} \)

\( B = \{ 1, 2, 5, 6 \} \)

\( C = \{ 1, 3, 5, 7 \} \)

\( A \cup (B \cup C) = A \cap \{ 1, 2, 3, 5, 6, 7 \} \) \( = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \} \)

\( (A \cup B) \cup C = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \} \cap C \) \( = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \} \)


İSPATI GÖSTER

Birleşim işleminin değişme ve birleşme özellikleri olduğu için, sadece birleşim işleminden oluşan bir ifadede kümeler arasındaki parantezler kaydırılabilir ya da kaldırılabilir ve kümelerin sırası değiştirilebilir.

Birleşim işleminin kesişim üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği vardır.

\( A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \)

\( (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \)


ÖRNEK:

\( A = \{ 1, 2, 3 \} \)

\( B = \{ 2, 4, 5 \} \)

\( C = \{ 3, 4, 6 \} \)

\( A \cup (B \cap C) = A \cup \{ 4 \} \) \( = \{ 1, 2, 3, 4 \} \)

\( (A \cup B) \cap (A \cup C) \) \( = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \} \cap \{ 1, 2, 3, 4, 6 \} \) \( = \{ 1, 2, 3, 4 \} \)


\( (A \cap B) \cup C = \{ 2 \} \cup C \) \( = \{ 2, 3, 4, 6 \} \)

\( (A \cup C) \cap (B \cup C) \) \( = \{ 1, 2, 3, 4, 6 \} \cap \{ 2, 3, 4, 5, 6 \} \) \( = \{ 2, 3, 4, 6 \} \)


İSPATI GÖSTER

Birleşim işleminin birim (etkisiz) elemanı boş kümedir.

\( A \cup \emptyset = A \)

Birleşim İşlem Kuralları

Bir kümenin boş küme ile birleşimi kendisine eşittir.

\( A \cup \emptyset = A \)

Bir kümenin kendisiyle birleşimi kendisine eşittir.

\( A \cup A = A \)


İSPATI GÖSTER

Bir kümenin evrensel kümeyle birleşimi evrensel kümedir.

\( A \cup E = E \)

\( A \) kümesi \( B \) kümesinin bir alt kümesiyse birleşimleri \( B \) kümesi olur.

\( A \subset B \) ise,

\( A \cup B = B \)

İki kümenin birleşimi, her iki kümeyi de kapsar.

İki kümenin birleşiminin eleman sayısı, her iki kümenin eleman sayılarının toplamından büyük olamaz.

\( s(A \cup B) \le s(A) + s(B) \)

SORU 1:

\( s(A) = 14, s(B) = 8 \) ve \( s(A \cup B) = 19 \) ise, \( s(A \cap B) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 2:

\( A \subset B \) olmak üzere,

\( (A \cap B) \cup (A \cap \emptyset) \) ifadesinin en sade şekli nedir?

Çözümü Göster
SORU 3:

\( A \) ve \( B \) kümeleri için,

\( s(A) = s(B) + 3 \), \( \quad s(A \cup B) = 21 \), \( \quad s(A \cap B) = 4 \) ise,

\( s(B) \) değeri kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 4:

\( A \cup B = \{a, b, c, d \} \)

\( A \cup C = \{b, d, e, f, k, l \} \)

\( A \cup (B \cap C) \) kümesi nedir?

Çözümü Göster
SORU 5:

\( A \) kümesinin 4, \( B \) kümesinin 5 elemanı \( A \cap B \) kümesinin elemanı değildir.

\( A \cup B \) kümesinin eleman sayısı \( A \cap B \) kümesinin eleman sayısının iki katı olduğuna göre, \( A \) kümesi kaç elemanlıdır?

Çözümü Göster
SORU 6:

\( A = \{ x: x = 3k, k \lt 70, k \in \mathbb{Z^+} \} \)

\( B = \{ x: x = 5k, k \lt 48, k \in \mathbb{Z^+} \} \)

kümeleri için \( s(A \cup B) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 7:

\( A = [-\dfrac{5}{2}, \sqrt{7}] \)

\( B = [\sqrt{2}, \dfrac{26}{3}] \)

aralıkları için \( (A \cup B) \cap \mathbb{Z} \) kümesinin eleman sayısı kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 8:

\( (A \cap B)' \cup B \) ifadesinin en sade hali nedir?

Çözümü Göster
SORU 9:

\( A \) ve \( B \) ayrık olmayan iki kümedir.

\( C \cap (A \cup B) = A \cup B = \{ 1, 2, 3, 4 \} \)

\( A' = \{ 4, 5, 6, 7 \} \) olduğuna göre,

\( B - A \) kümesi nedir?

Çözümü Göster
SORU 10:

\( s(A \cap B) = 10 \)

\( s(A \cup B) = 56 \)

\( s(A) = 5s(B) \) olduğuna göre,

\( s(A) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 11:

\( A \) ve \( B \) birer kümedir.

\( s(A) = 8 \)

\( s(B) = 13 \)

\( s(A \cap B) \ne 0 \)

olduğuna göre, \( s(A \cup B) \) en fazla kaç olabilir?

Çözümü Göster
SORU 12:

Bir grup öğrencinin \( \frac{4}{7} \)'si biyoloji dersi, \( \frac{3}{5} \)'i kimya dersi alıyor. Bu grupta her iki dersi de alan öğrenci sayısı en az kaç olabilir?

Çözümü Göster
SORU 13:
Soru

Yukarıda verilen \( A, B \) ve \( C \) kümeleri için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. \( A \cap B = \{b, d, g\} \)

II. \( A \cap C = \{c, k\} \)

III. \( B \cap C = \{d\} \)

IV. \( s(A) = 7 \)

V. \( s(C) = 2 \)

VI. \( (A \cup B) \cap C = \{c, d, k\} \)

Çözümü Göster
SORU 14:
Soru

Yukarıdaki Venn şemasındaki \( A \), \( B \) ve \( C \) kümeleri için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. \( A = \{2, 4, 5, 6, 8\} \)

II. \( B \cap C = \{10, 11\} \)

III. \( (A \cap B) \cup (B \cap C) = \{5, 6, 10, 11\} \)

IV. \( s(A) + s(B) = 10 \)

V. \( s(B \cup C) = 13 \)

Çözümü Göster
SORU 15:

\( A \) ve \( B \) iki kümedir.

\( 2 \cdot s(A) = 3 \cdot s(B) \)

\( s(A \cap B) = 5 \)

\( s(A \cup B) = 35 \)

olduğuna göre, \( s(B) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 16:

\( A \) ve \( B \) birer kümedir.

\( s(A \cap B) + s(A \cup B) = s(B) \)

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur.

(a) \( A \cup B = \emptyset \)

(b) \( A = \emptyset \)

(c) \( B = \emptyset \)

(d) \( A \subset B \)

(e) \( A \cap B = \emptyset \)

Çözümü Göster
SORU 17:

\( K \), \( L \) ve \( M \) kümeleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

\( K \cap M = K \cup M \)

\( K \subseteq L \subseteq M \)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

(a) \( K = \emptyset \)

(b) \( K = L = M \)

(c) \( s(K) \lt s(L) \lt s(M) \)

(d) \( s(M) \gt 0 \)

(e) \( M \ne K \)

Çözümü Göster

« Önceki
Kümelerin Kesişimi
Sonraki »
Bir Kümenin Tümleyeni


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır