Parabol

Parabol, sabit bir doğruya ve noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesidir ve tepe noktasından geçen bir simetri eksenine göre simetriktir. Bu bölümde parabolün denklemini, grafik özelliklerini, tanım ve görüntü kümesini, eksenlere, diğer parabol ve doğrulara göre durumunu ve son olarak parabolde eşitsizlik gösterimini öğreneceğiz.

Parabol konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Parabol Tanımı