Dahil Etme - Hariç Tutma Prensibi

Dahil etme - hariç tutma prensibi (bir diğer adıyla içerme - dışlama prensibi), \( n \) tane kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulurken bu kümelerin kesişim kümelerindeki elemanların birden fazla kez sayılmasının önüne geçen bir sayma yöntemidir.

İki Kümeli Durum

Dahil etme-hariç tutma prensibinin nasıl çalıştığını en basit haliyle iki kümenin kesişimi üzerinden anlatabiliriz.

İki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulma
İki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulma

Yukarıdaki gibi ayrık olmayan iki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Bu formülde kümelerin eleman sayılarının toplamından kesişim kümesinin eleman sayısını çıkarmamızın sebebi, iki kümenin de kesişim kümesindeki (mavi bölgedeki) elemanları içermesidir. Bu yüzden bu çıkarma işlemi ile toplama iki kez dahil olan kesişim kümesini toplamdan bir kez çıkarırız.

SORU 1:

\( A = \{1, 2, 3 , \ldots, 155\} \) olmak üzere,

\( A \) kümesinin elemanlarından kaçı 2 ve 3 sayılarından hiçbirine tam bölünmez?

Çözümü Göster

Üç Kümeli Durum

Üç kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulma
Üç kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulma

Yukarıdaki gibi ayrık olmayan üç kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Üç kümeli durumda da kümelerin eleman sayılarının toplamından ikili kesişim kümelerinin eleman sayıları çıkarılır, ancak üçlü kesişim kümesinin eleman sayısı en sonda işleme tekrar eklenir. Bunun sebebini aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

İşlemin ilk kısmında üç kümenin eleman sayılarını topladığımızda yeşil bölgeleri ikişer kez, mavi bölgeyi üç kez toplama dahil etmiş oluruz. İkili kesişim kümelerini bu toplamdan birer kez çıkardığımızda yeşil bölgelerin eleman sayısını formüle doğru yansıtmış oluruz, ancak mavi bölgeyi formülden üç kez çıkarmış oluruz, dolayısıyla mavi bölge toplama hiç yansımamış olur. Bu yüzden işlemin en sonunda mavi bölgeye karşılık gelen üçlü kesişim kümesini formüle tekrar eklememiz gerekir.

SORU 2:

Futbol, voleybol ve tenis oyunlarının bulunduğu bir sporcu grubunda futbol oynayan 18, voleybol oynayan 13, tenis oynayan 10 kişi vardır.

Grupta futbol ve voleybol oynayan 7, voleybol ve tenis oynayan 5, futbol ve tenis oynayan 4 ve bu üç sporu da yapan 2 kişi olduğuna göre, bu grup kaç kişiden oluşmaktadır?

Çözümü Göster
SORU 3:

Türk alfabesindeki 29 harfin tamamının yan yana yazılmasıyla oluşan tüm dizilişlerde, KALEM, OMUZ, SIR kelimelerinin hiçbirinin bulunmadığı diziliş sayısı kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 4:

Bir müzik festivalinde A, B, C, D ve E sanatçıları farklı zamanlarda konser verecektir.

Festivalde en az iki konseri izleyen 900 kişi, en az üç konseri izleyen 760 kişi, en az dört konseri izleyen 500 kişi, beş konseri de izleyen ise 400 kişi vardır. Konserlerin tümü toplamda 4000 kez izlenmiştir.

Festivale katılıp hiçbir konseri izlemeyen 160 kişi olduğuna göre, festivalde kaç kişi vardır?

Çözümü Göster

n Kümeli Durum

Bu yöntemi \( n \) kümeli duruma aşağıdaki adımları takip ederek uygulayabiliriz.

  • \( (+) \) Kümelerin eleman sayılarını topla (dahil et).
  • \( (-) \) İkili kesişim kümelerini çıkar (hariç tut).
  • \( (+) \) Üçlü kesişim kümelerini topla (dahil et).
  • \( (-) \) Dörtlü kesişim kümelerini çıkar (hariç tut).
  • \( (+) \) Beşli kesişim kümelerini topla (dahil et).
  • \( (\pm) \) Bu işlemi kümelerin \( n \)'li kesişimine kadar tekrarla.

Yöntemi özetlemek gerekirse, \( n \) tane kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulmak için kümelerin eleman sayılarının toplamına tek sayıda kümeden oluşan kesişim kümelerinin eleman sayıları eklenir, çift sayıda kümeden oluşan kesişim kümelerinin eleman sayıları çıkarılır.

Bu yöntemin \( n \) küme için genel formülü aşağıdaki gibidir.

Dahil Etme - Hariç Tutma Prensibinin Uygulamaları

Bu bölümde bu prensibin üç uygulamasını birer örnek üzerinden inceleyeceğiz.

Birleşim Kümesinin Eleman Sayısı

Bölünebilme Problemleri

Örten Fonksiyon Sayısı

İki küme arasında tanımlanabilecek örten fonksiyon sayısını dahil etme - hariç tutma prensibi ile nasıl hesaplayabileceğimizi önümüzdeki bölümde inceleyeceğiz.

SORU 5:

\( x \in \mathbb{Z^+} \) olmak üzere,

0 ile 1 açık aralığında ve en sade hali \( \frac{x}{2023} \) formunda olan kaç farklı kesir vardır?

Çözümü Göster

« Önceki
Güvercin Yuvası Prensibi
Sonraki »
Örten Fonksiyon Sayısı


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır