Sayma Tanımı

Sonlu bir küme içindeki eleman sayısını belirleme işlemine sayma denir.

Fiziksel nesneleri ya da bir kümenin elemanlarını saymak için en sık kullandığımız yöntem eşleme yoluyla saymadır. Bu yöntemde nesnelerin sayısını her birini ardışık pozitif tam sayılarla birebir eşleyerek buluruz. Bir sınıftaki öğrencileri birer birer sayarak öğrenci sayısını bulmayı eşleme yoluyla saymaya örnek olarak verebiliriz.

Sayma deyince aklımıza ilk gelen fiziksel nesneler olsa da, bu bölümde çoğunlukla aşağıdakilere benzer olayları, seçenekleri ya da olasılıkları sayma yöntemlerini inceleyeceğiz.

 • Bir olayın ya da işin kaç farklı şekilde sonuçlanabileceği
 • Bir kümenin elemanlarının kaç farklı şekilde sıralanabileceği
 • Bir kümenin elemanları arasından belirli sayıda elemanın kaç farklı şekilde seçilebileceği
 • Belirli sayıda nesnenin verilen kutulara kaç farklı şekilde dağıtılabileceği
 • Belirli sayıda nesnenin kaç farklı şekilde gruplara ayrılabileceği

Gerçek hayattan pek çok durum burada bahsi geçen olaylar, kümeler, nesneler ve kutular şeklinde kurgulanabilmekte ve öğreneceğimiz sayma yöntemleri oldukça farklı problemlere uyarlanabilmektedir.

Tüm olasılıkları listeleyerek birer birer saydığımız durumlara aşağıdaki gibi örnekler verebiliriz.

SORU 1:

Bir tavla oyununda arka arkaya iki kez kazanan veya toplam 3 oyun kazanan yarışmacı oyunu kazanmaktadır. Buna göre bu oyun kaç farklı şekilde oynanabilir?

Çözümü Göster
SORU 2:

\( a \lt b \lt c \lt d \) olmak üzere, 5000'den büyük kaç tane \( abcd \) dört basamaklı sayısı yazılabilir?

Çözümü Göster
SORU 3:

Mina kardeşi Sarp'a 50 TL borcunu sadece 5 TL, 10 TL, 20 TL ve 50 TL'lik kağıt paraları kullanarak kaç farklı şekilde verebilir?

Çözümü Göster
SORU 4:

226 TL'ye yemek siparişi veren bir kişi, yeteri kadar 100 TL'lik, 10 TL'lik ve 1 TL'lik banknotlara sahiptir.

Bu kişi elindeki banknotları kullanarak hesabı kaç farklı şekilde ödeyebilir?

Çözümü Göster
SORU 5:

Öğretmenler günü için öğretmenlerine çiçek buketi almak isteyen öğrenciler aralarında 35 lira toplamıştır.

Bukete koyabilecekleri karanfillerin tanesi 2 lira, güllerin tanesi 3 lira olduğuna ve öğrenciler 35 liranın tümünü kullanmak istediklerine göre, kaç farklı buket oluşturulabilir?

Çözümü Göster
SORU 6:

Yeni inşaa edilen bir gökdelen kullanıma açılmadan önce daire kapıları numaralandırılacaktır. Bir işçiye ilk daireden başlayarak sırayla daireleri numaralandırması için her rakamdan 50 tane olacak şekilde 500 metal rakam veriliyor.

Bu işçinin ihtiyaç duyduğu bir rakamın elinde kalmadığı ilk daire kaçıncı dairedir?

Çözümü Göster
SORU 7:

Üzerlerinde 1'den 20'ye kadar tam sayıların yazılı olduğu 20 kart arasından rastgele bir kart çekiliyor ve aynı anda bir zar atılıyor. Çekilen kartın üzerindeki sayı ile zarda gelen sayının çarpımının bir tam küp sayı olduğu kaç farklı durum vardır?

Çözümü Göster

Diğer bazı durumlarda bu olasılıkların tümünü listelemek ve saymak pratik, hatta mümkün olmayabilir. Bu yüzden bu olasılıkları "saymadan saymak" için bazı matematiksel yöntemlere ihtiyaç duyarız. Bu ve önümüzdeki birkaç bölümde inceleyeceğimiz bu yöntemleri kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 • Toplama ve çıkarma yoluyla sayma ile sayma problemlerini hesaplaması daha kolay parçalara ayırarak çözebiliriz.
 • Çarpma yoluyla sayma ile birlikte gerçekleşecek bağımsız olayların kaç farklı şekilde sonuçlanabileceğini bulabiliriz.
 • Permütasyon ile bir kümenin elemanlarının kaç farklı şekilde sıralanabileceğini hesaplayabiliriz.
 • Kombinasyon ile bir kümenin içinden belirli sayıda elemanın kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplayabiliriz.
 • Güvercin yuvası prensibi ile belirli sayıda nesne kutulara dağıtıldığında bir kutuda bulunduğundan emin olabileceğimiz en az nesne sayısını bulabiliriz.
 • Dahil etme - hariç tutma prensibi ile kümelerin birleşim kümesinin eleman sayısını kümelerin kesişim kümelerindeki elemanları birden fazla kez saymadan bulabiliriz.
 • Düzensiz dizilişler ile bir kümenin belirli bir dizilişte olması beklenen elemanlarının hiçbirinin doğru pozisyonda bulunmadığı farklı diziliş sayısını hesaplayabiliriz.
 • Tam sayıların parçalanışı ile bir doğal sayının pozitif tam sayıların toplamı olarak kaç farklı şekilde yazılabileceğini hesaplayabiliriz.
 • Kümelerin parçalanışı ile bir kümenin kaç farklı şekilde alt kümelere bölünebileceğini bulabiliriz.
 • Nesnelerin dağıtımı ile özdeş ya da farklı nesnelerin yine özdeş ya da farklı kutulara farklı koşullar altında kaç farklı şekilde dağıtılabileceğini hesaplayabiliriz.

Bu yöntemlerden genellikle lise seviyesinde öğretilenleri sayma I, permütasyon ve kombinasyon bölümlerinde, daha ileri yöntemleri sayma II bölümünde inceleyeceğiz.


« Önceki
Sayma I
Sonraki »
Toplama Yoluyla Sayma


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır