Kesir, Ondalık Sayı ve Yüzde Arası Dönüşümler

Kesirler, ondalık sayılar ve yüzdeler, rasyonel sayıları ifade etmemizin farklı yöntemleridir. Bu bölümde herhangi bir gösterimdeki sayıyı diğer bir gösterime nasıl çevirebileceğimizi göreceğiz.

Kesirden Ondalık Sayıya Dönüştürme

Eğer kesirli sayının paydası 10'un bir kuvvetine (10, 100, 1000 vb.) genişletilebiliyorsa ya da sadeleştirilebiliyorsa, payda bu sayıya getirilir. Paydaki sayının sonunda olduğu varsayılan ondalık işareti, paydadaki sıfır sayısı kadar sola kaydırılır.

Kesirden ondalık sayıya dönüştürme (paydayı genişleterek)
Kesirden ondalık sayıya dönüştürme (paydayı genişleterek)

Eğer kesirli sayının paydası 10'un bir kuvvetine getirilemiyorsa, bu durumda pay ve payda arasında normal bölme işlemi yapılır ve sonuç bu kesrin ondalık sayı karşılığı olur.

Kesirden ondalık sayıya dönüştürme (bölme işlemi ile)
Kesirden ondalık sayıya dönüştürme (bölme işlemi ile)

Kesirden Yüzdeye Dönüştürme

Eğer kesirli sayının paydası 100'e genişletilebiliyorsa ya da sadeleştirilebiliyorsa, payda bu sayıya getirilir. Paydanın 100 olduğu durumda paydaki sayı sayının yüzde karşılığıdır.

Kesirden yüzdeye dönüştürme
Kesirden yüzdeye dönüştürme

Alternatif olarak, kesir ve yüzde gösterimleri arasında bir orantı kurularak yüzde bulunabilir. Aşağıdaki örnekteki gibi, "8'de 3 ise 100'de kaçtır?" şeklinde bir orantı kurulup, içler dışlar çarpımı yapılarak yüzde değeri bulunabilir.

Kesirden yüzdeye orantı ile dönüştürme
Kesirden yüzdeye orantı ile dönüştürme

Son bir yöntem olarak, sayı önce kesirden ondalık sayıya, sonra da aşağıda anlatacağımız gibi ondalık sayıdan yüzdeye dönüştürülebilir.

Ondalık Sayıdan Kesre Dönüştürme

Ondalık sayı ondalık işareti olmadan ve bir tam sayı olarak paya yazılır. Paydaya 1 yazılır ve sonuna ondalık sayının virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır eklenir. Elde edilen kesir sadeleşebiliyorsa sadeleştirilir.

Ondalık sayıdan kesire dönüştürme
Ondalık sayıdan kesire dönüştürme

Ondalık Sayıdan Yüzdeye Dönüştürme

Sayı 100 ile çarpılır (ondalık işareti iki basamak sağa kaydırılır) ve elde edilen sayının başına % işareti eklenir. Eğer ondalık işaretini sağa kaydıracak kadar yeterli basamak yoksa, sayının sonuna eksik basamak kadar sıfır eklenir.

Ondalık sayıdan yüzdeye dönüştürme
Ondalık sayıdan yüzdeye dönüştürme

Yüzdeden Kesre Dönüştürme

Paya yüzdedeki sayı, paydaya 100 yazılır. Elde edilen kesir sadeleşebiliyorsa sadeleştirilir.

Yüzdeden kesire dönüştürme
Yüzdeden kesire dönüştürme

Yüzdeden Ondalık Sayıya Dönüştürme

Sayının başındaki % işareti kaldırılır ve sayı 100'e bölünür (ondalık işareti iki basamak sola kaydırılır). Ondalık işaretini sola kaydırmak için yeterli basamak yoksa, sayının başına eksik basamak kadar sıfır eklenir.

Yüzdeden ondalık sayıya dönüştürme
Yüzdeden ondalık sayıya dönüştürme

« Önceki
Bir Çokluğun Bir Yüzde Kadarı
Sonraki »
Ek-1: İrrasyonel Sayılar


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır