Temel Kavramlar ve Açılar

Bu bölümde geometriyi kavrayabilmemiz için önem taşıyan temel kavramları ve tüm geometrik cisimlerde karşımıza çıkacak olan açı tiplerini, doğruların oluşturduğu açıları öğrenerek geometriye giriş yapacağız.

Temel Kavramlar ve Açılar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Temel Geometri Kavramları