Sabit Fonksiyon

Fonksiyon değeri tüm tanım kümesi için sabit bir reel sayı olan polinom fonksiyonlarına sabit fonksiyon denir. Sabit fonksiyonlar \( x \) değişkenine bağlı değildir.

Sıfır Fonksiyonu

Fonksiyon değeri sıfır olan sabit fonksiyonlara sıfır fonksiyonu denir. Sıfır fonksiyonu sabit fonksiyonların özel bir durumudur.

Sıfır fonksiyonunun derecesi tanımsızdır. \( c \ne 0 \) olduğu durumdaki sabit fonksiyonun derecesi sıfırdır.

Sabit fonksiyonun ve sıfır fonksiyonunun tanım ve görüntü kümeleri aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
Sabit fonksiyon \( \mathbb{R} \) \( \{ c \} \)
Sıfır fonksiyonu \( \mathbb{R} \) \( \{ 0 \} \)

Aşağıda örnek bir sabit fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tüm sabit fonksiyonların grafiği yatay bir doğrudur (eğim = 0).

Sabit fonksiyon
Sabit fonksiyon

Sabit fonksiyonlarla ilgili diğer bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.

  • Tüm sabit fonksiyonlar \( y \) eksenine göre simetrik oldukları için birer çift fonksiyondur.
  • Özel bir durum olarak sıfır fonksiyonu (\( f(x) = 0 \)) aynı zamanda \( x \) eksenine göre de simetriktir ve hem çift hem tek fonksiyondur.

« Önceki
Fonksiyon Tiplerine Giriş
Sonraki »
Doğrusal Fonksiyon


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır