Doğrusal Fonksiyon

Derecesi bir olan polinom fonksiyonlarına doğrusal fonksiyon ya da lineer fonksiyon denir.

NOT:

Bazı kaynaklarda \( a = 0 \) olması durumunda oluşan sabit fonksiyonlar da doğrusal kabul edilir. Biz burada doğrusal fonksiyonları derecesi bir olan polinom fonksiyonları olarak tanımlayacağız.

Doğrusal fonksiyonların grafiği birer doğrudur.

Doğrusal fonksiyonlar birebir ve örtendir.

Yukarıdaki gibi bir doğrusal fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
Doğrusal fonksiyon (\( a \ne 0 \)) \( \mathbb{R} \) \( \mathbb{R} \)

Aşağıda örnek olarak bir doğrusal fonksiyon grafiği verilmiştir. Analitik geometride gördüğümüz gibi \( a \) katsayısı grafiğin eğimini verir.

Doğrusal fonksiyon
Doğrusal fonksiyon

\( f(x) = x \) doğrusal fonksiyonuna birim fonksiyon da denir.


« Önceki
Sabit Fonksiyon
Sonraki »
Özel Fonksiyonlar


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır